In de tempel

 

Lukas 2:22 (HSV)

En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen...

 

Jezus naar het huis van Zijn Vader

Zodra de veertig dagen van Maria’s cultische onreinheid voorbij zijn, gaan Jozef en Maria naar de tempel om Jezus aan de Heere voor te stellen. Deze voorstelling (wijding) in de tempel wordt door Lukas als het belangrijkste gebeuren voorop geplaatst.

In de onderliggende menu's volgen we echter de volgorde zoals die plaatsvond. Dat wil zeggen dat Jozef eerst in de voorhof der heidenen een paar duiven kocht. Daarna betreden Jozef en Maria de voorhof der vrouwen, waar Simeon en Anna hen opwachten. Vervolgens wordt door Jozef het reinigingsoffer voor Maria gebracht en ten slotte wordt Jezus bij de priester aan de Heere voorgesteld.  

 

De reiniging van de kraamvrouw moest door de priester in de tempel bekrachtigd worden. Daar hoefde zijzelf niet beslist bij aanwezig te zijn en het hoefde ook niet precies op de veertigste dag. Maar Jozef en Maria beseften dat Jezus zo snel mogelijk aan Zijn Vader in de tempel moest worden voorgesteld en dat willen ze samen doen. ‘Ze erkennen met deze reis de hemelse Vader!’[1] 

 

Zo komen ze in Jeruzalem bij de tempel, waarvan de herbouw bijna gereed is. Nu komt Jezus voor de eerste maal in het huis van Zijn Vader, Die immers in de tempel woont (maar de ark van het verbond ontbrak!).

 

[1] Jakob van Bruggen, Lucas, het evangelie als voorgeschiedenis, Kok-Kampen, 1993, pag. 86.