In Doeken gewonden

In Lukas 2:7 is vertaald, dat Maria Jezus in doeken wikkelde.

Dat werd algemeen opgevat als lappen of lompen. Versneden of gescheurde stukken stof van oude kleding of iets dergelijks.

Geld voor babykleren hadden Jozef en Maria dus niet. Zo arm waren ze....

 

In het Grieks staat voor ‘in doeken wikkelen’ echter maar één woord, dat ‘omwikkelen met windsels’ (of zwachtels) betekent. Het gaat hier om de praktijk van het inbakeren van een baby. Ook de Statenvertalers dachten niet aan doeken of lappen. In kanttekening 11 bij Lukas 2:7 noemen ze als vertaalvariant de hierboven genoemde ‘windselen’. Ook zij dachten aan inbakeren. Het heeft dus niets met armoede te maken en het is evenmin uitzonderlijk. Uit het apocriefe Boek der wijsheid 7:4 blijk dat windselen voor baby's een algemeen gebruik waren. 

Een betere vertaling is daarom ‘wikkelde Hem in windsels’ of 'omzwachtelde Hem'. 

 

In hoofdstuk 4 van mijn boek ga ik er uitvoeriger op in.