Gebeurtenissen in bethlehem

 

Geheel volgens de profetie van Micha 5:1 (zie ook Joh. 7:42) werd de Messias geboren in Bethlehem-Efratha. Bethlehem-Efratha heet ook de geboorteplaats van koning David (1 Samuël 17:12) en wordt daarom in Lukas 2:4 de stad van David genoemd. De Messias, Jezus Christus, is de door God beloofde Nakomeling van koning David. Na Zijn geboorte verkondigen engelen het goede nieuws aan herders, die de geboren Zaligmaker zelf mogen zien. Maar er gebeurde meer in Bethlehem: Jezus' besnijdenis, het bezoek van de wijzen uit het Oosten en de kindermoord op last van koning Herodes. In de menu's hiernaast en elders op deze website is er meer over te lezen. 

Meer informatie is te vinden in het boek 'Jozef, zoon van David' en in excursen op de website van de uitgever waarnaar in het boek wordt verwezen (URL).

Bethlehem en omgeving. Bron: Christipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Geboortekerk in Bethlehem waaronder de geboortegrot zich bevindt.

Niet 100% zeker, maar wel verdedigbaar is het, dat deze grot de ruimte is waar Jezus werkelijk is geboren. In mijn boek ga ik daar uitvoerig op in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ster zou de plaats markeren waar Jezus geboren werd. Of dat zo is kan uiteraard nooit geverifieerd worden en is ook minder belangrijk.  

Hier zou de kribbe geweest zijn, een uitgeholde nis in de vloer. Alles is bedekt met steen en marmer, zodat de oorspronkelijke situatie niet zichtbaar is.