Erratum

Hoofdstuk 2, pagina 37:

- Voetnoot 23:  de slotregel aanpassen met ‘.... verwekt en geboren....’.

 

Hoofdstuk 2, pagina 53:

- De derde alinea van onderen kan tot misverstanden leiden. Na het woord ‘aangenomen’ een voetnoot toevoegen met de tekst: ‘Omstreden is de vraag of in de Tweede Tempel-periode Jezus door Jozef als Zijn wettelijke vader of door Zijn moeder Maria de Joodse identiteit aannam.’

- Verder dient aan dezelfde regel na het woord ‘erfschuld’ toegevoegd te worden de woorden ‘vanwege Zijn ontvangenis uit de Heilige Geest.’