Teo van den berg

Naast mijn werk als relatiebeheerder en schadebehandelaar was ik ruim 28 jaar ambtsdrager in de plaatselijke Hervormd-Gereformeerde gemeente. Ik volgde als belangstellende de catechetenopleiding van de Gereformeerde Bond in Zeist. In de loop van de jaren vervulde ik verschillende bestuursfuncties, onder andere in een kiesvereniging, als toezichthouder van een reformatorische basisschool en als voorzitter van de Hervormde mannenvereniging.

 

In het bijzonder hield ik me de laatste dertig jaar bezig met de achtergronden van de kerstgeschiedenis. Ik merkte namelijk, dat over een aantal aspecten daarvan opvattingen bestaan die geen recht doen aan het zuivere Woord van God. Het is mij met name opgevallen dat Jozef daarbij tekortgedaan en ondergewaardeerd is.

 

Na mijn eerste boek 'De kerstgeschiedenis - romantiek en realiteit' in 2003 (niet meer verkrijgbaar) verscheen in september 2020 mijn

  'Jozef, zoon van David - eerherstel voor de gezegende onder mannen'.

Dit laatste boek onderscheidt zich op twee punten van het eerste: het is beperkt tot wat op Jozef betrekking heeft en de focus ligt nog meer op de exegetische onderbouwing.  

 

Oktober 2020